Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu

Thành viên

Chili System Giới thiệu

0203/2020
Nhà máy gạch Tuynel Thống Nhất Nhà máy Gạch Tuynel Thống Nhất được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai Quyết định đầu tư xây dựng nhà máy gạch ...
Xem thêm →

Giới thiệu chung

Chili System Giới thiệu

2008/2019
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI (C1C) Địa chỉ : Số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (0251) 3996107   - Fax: (0251) 3897646 Website : www.c1c.vn Logo : Vốn điều ...
Xem thêm →