Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2020 VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2019

  • Ngày 13 tháng 01 năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019. Kết quả SXKD đã hoàn thành kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết lại thỏa ước lao động giai đoạn 2020-2022. Công ty tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2019.