Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 15/07/2018 Công ty CP Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 668,4m2 đất thuộc thửa đất 30, tờ bản đồ số 26, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tài sản trên đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:  Lúc 14 giờ 00 phút ngày 31/07/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai.

3. Giá khởi điểm: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng).

4. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng/ hồ sơ

5. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai đến hết ngày 30/07/2018. Địa chỉ: Số 1, Đường Nguyễn Văn Nghĩa, KP1, P. Quang Vinh, Biên Hòa Đồng Nai. Điện thoại số: 0251.3890430.

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

Cao Tấn Minh